นายพยนต์  บุญเพ็ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่  ร่วมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  เทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่สืบไป

rom2
rom1
rom

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page