วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕  นายพยนต์  บุญเพ็ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่  ร่วมกับ  คณะผูบริหารฯ  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  เทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้  และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้  เพื่อแผ่นดิน"  สืบสานสู่  ๑๐๐  ล้านต้น

01
02
03
04
05
06
07
08

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page