คณะผู้บริหาร


นายธงชัย แสงสว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

นาเกษร ปะติกัง

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

นางพิมพา ลาโภ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

นายโสพล ดวงพายัพ

เลขานุกาารนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

นายคาน ทาชาด

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page