คณะผู้บริหาร


นายพยนต์  บุญเพ็ง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

 

นายเรือง  ทุมทุมา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

 

 

นายหาญ  แซ่เวียน

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
 
 
นางเกษร  ปะติกัง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
 

นางประยงค์  ปะตินัง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page