ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านด้ามขวาน หมู่ที่ 5 (สายบ้านด้ามขวาน ถึงบ้านหนองไผ่)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page