ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านด้ามขวานหมู่ที่ 5 (สายบ้านด้ามขวานถึงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page