ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนเห็ดไค หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนางพัชชา  ลินทอง)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page