ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองบัวคู หมู่ที่ ๔ สายหน้าโรงเรียน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page