กองคลัง  เทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีและที่ดินสิงปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๖  ในเขตตำบลหนองไผ่  เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

kwamroo1
kwamroo2
kwamroo3
kwamroo5
kwamroo4
kwamroo6

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page