ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 • นายพยนต์ บุญเพ็ง

  นายพยนต์ บุญเพ็ง

  นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ โทรศัพท์ 0879634144
  • นายหาญ แซ่เวียน

   นายหาญ แซ่เวียน

   รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ โทรศัพท์ 0872209859
   • นางประยงค์ ปะตินัง

    นางประยงค์ ปะตินัง

    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ โทรศัพท์ 0935432255
  • นายเรือง ทุมทุมา

   นายเรือง ทุมทุมา

   รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ โทรศัพท์ 0812635552
   • นางเกษร ปะติกัง

    นางเกษร ปะติกัง

    เลขานายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ โทรศัพท์ 0845199326

 

สมาชิกสภา

 • นายสุบิน แก้วลิ้นไม้

  นายสุบิน แก้วลิ้นไม้

  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เบอร์โทรศัพท์ 0973248022
  • นายจำลอง ฉันทวี

   นายจำลอง ฉันทวี

   รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เบอร์โทรศัพท์ 0900273110
  • นางสุพิศ ปะติตัง

   นางสุพิศ ปะติตัง

   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เบอร์โทรศัพท์ 0804153370

หัวหน้าส่วนราชการ 

 • นางกฤตติกา พวงสีเคน

  นางกฤตติกา พวงสีเคน

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ โทรศัพท์ 0807592851
  • นายฤทธิไกร ประกิระนัง

   นายฤทธิไกร ประกิระนัง

   หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทรศัพท์0972267656
  • นางกฤตติกา พวงสีเคน

   นางกฤตติกา พวงสีเคน

   ผู้อำนวยการกองคลัง 0807592851
  • นายฤทธิไกร ประกิระนัง

   นายฤทธิไกร ประกิระนัง

   หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ0972267656
  • นางสาวรัชนีย์ เฉลยพจน์

   นางสาวรัชนีย์ เฉลยพจน์

   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เบอร์โทร 0985892824
  • นางสาวรัชนีย์ เฉลยพจน์

   นางสาวรัชนีย์ เฉลยพจน์

   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทร 0985892824

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
1438863
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
All days
39
1528
3954
505669
25297
34940
1438863

Your IP: 172.70.188.154
2024-05-22 02:29