วันที่ ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้จัดทำโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  โดยออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่  ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๖  เพื่อให้พื่นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

mameaw166
mameaw766
mameaw666
mameaw566
mameaw466
mameaw366
mameaw266

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page